Bel ons tussen 13:00 en 21:00 (ma. t/m vr.)
0900 0343

Waaruit bestaat uw grondscan?

Wanneer u een grondscan aanvraagt op scanuwgrond.nl ontvangt u een  rapportage waarin onderstaande punten zijn uitgewerkt:

 • Een heldere uitleg hoe uw grondscan is opgebouwd en uit welke onderdelen deze bestaat.
 • Een beschrijving van de ligging van de te scannen grondlocatie en beschrijving van het gebied.
 • Een overzicht van de beschikbare brondocumentatie die betrekking heeft op de te scannen grondlocatie.
 • Inzicht in en beschrijving van het huidige bestemmingsplan van de te scannen grondlocatie (indien aanwezig).
 • Inzicht in de status en beschrijving van het toekomstig bestemmingsplan van de te scannen grondlocatie (indien aanwezig).
 • Inzicht in de structuurvisies die ten grondslag liggen aan de te scannen grondlocatie (indien aanwezig).
 • Inzicht in de beleidsstukken die ten grondslag liggen aan de te scannen grondlocatie (indien aanwezig).
 • Inzicht in de overige documentatie die ten grondslag ligt aan de te scannen grondlocatie (indien aanwezig).
 • Een overzicht van de ontwikkelingen die ten grondslag ligt aan de te scannen grondlocatie (indien aanwezig).
 • Een score op basis van alle ontwikkelingen en beleidsstukken om inzicht te geven in te potentie van uw grondlocatie.
 • Een beknopte samenvatting van de plannen die ten grondslag liggen aan de te scannen locatie, aanvullende of afwijkende bepalingen die invloed kunnen hebben op het al dan niet plaatsvinden van een bestemmingswijziging.
 • Een overzicht van de bronnen en referenties die geraadpleegd zijn en ten grondslag liggen aan uw persoonlijke grondscan.