Bel ons tussen 13:00 en 21:00 (ma. t/m vr.)
0900 0343

Hoe veilig is investeren in grond?

De veiligheid van investeren in grond

Veiligheid is een belangrijk aspect, niet alleen voor uzelf maar ook voor uw vermogen. Hoe veilig een investering is hangt met name af van de aanbieder bij wie u de grond aankoopt. Let daarom altijd op de volgende zaken:

  • Is de aangeboden grondlocatie opgenomen in één of meerdere (structuur)visies van de gemeente?
  • Past een bestemmingswijziging op deze grondlocatie in het rijksbeleid?
  • Past een bestemmingswijziging op deze grondlocatie in het provinciaal beleid?
  • Past een bestemmingswijziging op deze grondlocatie in het gemeentelijk beleid?
  • Is de aangeboden grondlocatie opgenomen in beleidsstukken?
  • Verloopt de aankoop via een notarieel traject?
  • Komt de grond in uw eigendom?

Wanneer u twijfelt of de grondlocatie die u op het oog heeft voldoet aan de eerste vijf punten biedt een grondscan de oplossing voor u. Een grondscan geeft inzicht in de potentie van de grond en de termijn waarop een bestemmingswijziging kan gaan plaatsvinden. De scan is gebaseerd op structuurvisies, bestemmingsplannen en beleidsstukken uit openbare bronnen. Dit biedt u transparantie in geeft u inzicht in de mate van veiligheid van deze investering voor uw vermogen.

Risico’s van investeren in grond

Het belangrijkste risico dat investeerders in grond lopen is dat geen bestemmingswijziging plaats vindt, of dat een bestemmingswijziging niet het voorziene waardeverhogend effect blijkt te hebben. Hierdoor bestaat de kans dat de belegging in waarde verminderd of geen waardevermeerdering laat zien. Het risico als belegger zal in beginsel niet groter zijn dan het bedrag gemoeid met de aankoop van de grond. Daarnaast bestaat er het risico dat de waarde van de grond, als landbouwgrond of als bouwgrond daalt of onvoldoende stijgt als gevolg van bijvoorbeeld: een tegenvallende economische groei, een afname van de vraag naar woonruimte en bedrijfsruimte, een toename van het aanbod van woonruimte en bedrijfsruimte, stijgende hypotheekrente, de financierbaarheid van woningen en bedrijfsruimte of veranderingen in (fiscale) regelgeving met betrekking tot de eigen woning of bedrijfsruimte.

Verder is er het risico dat kleeft aan de beperkte verhandelbaarheid van de grond. De grond is niet verhandelbaar via een gereglementeerde markt. Hierdoor is de groep van potentiële kopers beperkt. Dit geeft een beperking in de mate van verhandelbaarheid van de grond. Hierdoor is de kans aanwezig dat de investeerders niet op het door hen gewenste moment voor de door hen gewenste prijs kunnen verhandelen. Ook is het mogelijk dat, buiten de afwezigheid van de mogelijkheid om op een gereguleerde markt te verhandelen, geen belangstelling bestaat voor grond of dat de geboden prijs zo laag is dat grond zonder rendement of met verlies moeten worden verkocht.