Bel ons tussen 13:00 en 21:00 (ma. t/m vr.)
0900 0343

Verschil koopgrond en warme grond

Wanneer het gaat over investeringen in grond op basis van een bestemmingswijziging spreekt men vaak over koude grond, warme grond en koopgrond. Maar wat is nu het verschil? Een korte en beknopte verklaring van de begrippen:

Koude grond

Koude grond is grond waarover geen plannen bekend zijn dat er in de toekomst een bestemmingswijziging zal plaatsvinden. Bij deze grond is dit in veel gevallen zelfs uitgesloten in bestemmingsplannen, structuurvisies of andere beleidsplannen van de overheid. Een investering in koude grond raden wij daarom ten zeerste af.

Warme grond

Warme grond is grond die wordt genoemd in één of meerdere plannen. Het kan zijn dat een grondlocatie is enkel is omschreven als zoekgebied voor de gemeente om deze op langere termijn wellicht te bestemmen voor bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid. Vaak is er nog geen termijn bekend waarop een eventuele bestemmingswijziging gaat plaatsvinden. Een investering in warme grond is per definitie een langetermijninvestering en enkel interessant wanneer de plannen ten aanzien van de bestemmingswijziging concreet genoeg zijn.

Koopgrond

Koopgrond is grond die expliciet wordt benoemd in meerdere plannen, waarbij de gemeente duidelijk aangeeft dat zij het gebied willen (laten) ontwikkelen. Er wordt ontwikkeld in het duurdere segment, want een positief effect heeft op de eindwaarde van de grond. Daarnaast is koopgrond te allen tijde strategisch gelegen in de randstad. Een investering in koopgrond is interessant wanneer de plannen concreet genoeg zijn. Veelal is dit een investering voor de korte of middellange termijn.